pembuatan tips

1) 5 bahankemasan yang sesuaiuntukperabot

-syelek

-lekar

-cat kilat

-varnish

-thimbertone

2) 5

kriteriapemilihankesesuaianrekabentukselaindaripadapemilihanbahandannilaiestetika

-teknikpembuatan

-ergonomik/kesesuaianrekabentukdenganpersekitaran

-mesrapengguna

-menepatikehendakpasaran

-mempunyaiciri-cirikeselamatan

3) kaedahpemasanganengselmengikuturutan

- prosesmenanda: tandapadapermukaan yang hendakdipasang

- pahatkawasan yang telahditanda (padadaunpintu),

pahatmengkutketebalanengsel

- tandatempat yang hendakdipaku/skru

4) kebaikanbahanloyangsebagaitombolpenarik

- tidakberkarat

- bolehdibentukdalampelbagairupa

- tahanlasak

- ringan

- mempunyaipermukaan yang cantikdanlicin

Word文档免费下载Word文档免费下载:pembuatan tips (共4页,当前第1页)

pembuatan tips相关文档

最新文档

返回顶部